Veletrhy

ADTEC s.r.o. - AMPER 2011 - Pavilón F - stánek 053.

Děkujeme všem kdo si udělal čas a navštívil naší expozici na veletrhu AMPER 2011. V případě, že budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Dokončené akce

EDWARDS s.r.o., Lutín
Ramp-up test.
EDWARDS s.r.o., Lutín
Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.
BATZ Czech, s.r.o.
Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW. Dodávka elektro části pro firmu MESPRO, s.r.o.
NAREX s.r.o.
Rekonstrukce bezhroté dvojkotoučové brusky SASL.
PEGAS NW a.s., Znojmo
Automatická posuvná stěna převíjecí linky.
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., Žďár n. Sázavou
Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

Novinky

11.10.2018Zabezpečená vzdálená správa zařízení založená na nové softwarové platformě SINEMA Remote Connect a průmyslových routerech SCALANCE S615SCALANCE M876-4 (LTE) firmy Siemens

Užitečné odkazy

Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Dokončené akce

PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko

Dodávka elektrovýzbroje pro rotační odplyňovací jednotku roztaveného hliníku.

PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko - rozvaděč

Popis zařízení:
Pro odstranění vodíku v roztaveném hliníku, který způsobuje nežádoucí porozitu materiálu, se v posledních několika letech používá rotační odplyňování. Vstřikováním vhodného čistícího plynu (dusík nebo argon) rotačním vstřikovačem se výrazně zvyšuje reakční kinetika a zkracuje se čas odplyňování.

Dále ke zlepšení procesů souvisejících se zpracováním hliníku se provádí jeho injektáž v roztaveném stavu příslušnými přísadovými kompozicemi. Tyto kompozice jsou implementovány spolu se sběracím plynem přímo do rotačního odplyňovacího hřídele. Čas odplyňování je pak snížen a účinnost odplyňování je zvýšena. Navíc injektáž přísadami vytváří částečné odstranění uzavřenin pórovitosti a má další výhody ve zpracování strusky.

Všechny tyto činnosti jsou zajišťovány rotační odplyňovací jednotkou STAR s příslušnou elektrovýbrojí. Jádro tvoří řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP77A. Řídicí systém zajišťuje veškeré funkce stroje a to zejména nastavení čistících a injektážních cyklů v průběhu odplyňování. Otáčení hřídele je střídavým regulovaným pohonem s měničem kmitočtu Sinamics G110 se sériovou komunikací dle protokolu USS. Injektáž přísadových kompozic je pomocí regulovaného DC pohonu s převodovkou o výkonu 50 W.

Technická specifikace :
1x Měnič kmitočtu Sinamics G110 750 W pro pohon hřídele, řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP77A, DC pohon MAXON pro dávkovač

Rozsah dodávky:
Dodávka rozváděče s elektrovýbavou a pneumatikou, elektroinstalace na stroji, uvedení do provozu.


Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice

Rekonstrukce pohonu extrudéru na výrobní lince B.

Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice - Rekonstrukce pohonu extrudéru na výrobní lince B

Popis zařízení:
V rámci rekonstrukce hlavního pohonu extruzní linky došlo k náhradě původního měniče řady Lenze 4800 za nový výrobce Siemens řady SIMOREG DC Master 1200 A. Původní DC motor o výkonu 500 kW byl pouze repasován a doplněn novou digitální zpětnou vazbou otáček. K rekonstrukci uživatel přistoupil z důvodu obtížené dostupnosti náhradních dílů na již nevyráběný typ měniče.

Technická specifikace :
1x DC měnič SIMOREG DC MASTER 1200 A, 1Q, 3x400 V s komutační tlumivkou, karta SBP pro kmitočtové zadávání žádané hodnoty otáček.

Rozsah dodávky:
Dodávka pohonových komponent, montáž a instalace do rozváděče, uvedení do provozu.


BACHL s.r.o., Brno

Rekonstrukce servopohonu vytlačovacího ramene balící linky DESTO.

BACHL s.r.o., Brno - rekonstrukce servopohonu vytlačovacího ramene balící linky DESTO - pohled dovnitř rozvaděče

Popis zařízení:
Při rekonstrukci došlo k náhradě původního servoměniče NORD za nový výrobce Siemens řady Sinamics S110. Původní AC motor o výkonu 1,5 kW byl nahrazen novým servomotorem Siemens řady 1FK7. K rekonstrukci uživatel přistoupil z důvodu obtížené dostupnosti náhradních dílů na již nevyráběný typ servopohonu.

Technická specifikace :
1x servoměnič Sinamics S110, 3x400 V, 1,5 kW s příslušenstvím, 1x servomotor 1FK7 s brzdou, 1,4 kW, 3 000 min-1 s planetovou převodovkou

Rozsah dodávky:
Dodávka pohonových komponent, montáž a instalace do rozváděče a na stroj, úprava programu řídicího systému S7-300 balící linky, uvedení do provozu.


PEGAS NONWOVENS s.r.o., Bučovice

Oprava elektrozařízení navíjecího a řezacího stroje SS IX-100.

PEGAS NONWOVENS s.r.o., Bučovice - pohled na rozvaděč

Popis zařízení:
Stroj slouží pro zakázkové dělení a kontrolu svitků netkané textilie. Regulované pohony řezání, navíjení a odtahu tvoří asynchronní motory společně se statickými frekvenčními měniči kmitočtu MICROMASTER 420. Řízení stroje zajišťuje programovatelný automat S7-200, s rozšiřujícím analogovým modulem EM 232. Pro vizualizaci, nastavování parametrů technologie, zobrazování měření a hlášení je určen grafický dotykový panel TP 177 micro. Pohony jsou vybaveny bezpečnostním modulem nouzového zastavení, s možností inicializace v prostoru technologie. Veškeré elektrozařízení je umístěno v novém oceloplechovém rozvaděči, vybaveném ventilací a osvětlením. Rozvaděč je umístěn v těsné blízkosti technologie a ovládání stroje je soustředěno na jeho dveřích.

Rozsah dodávky:
Projekt, dodávka a instalace nového rozvaděče, výchozí revize a uvedení technologie do provozu. Kabeláž a navěšená elektrovýzbroj stroje stávající, pouze kabely k frekvenčně regulovaným pohonům nahrazeny stíněnými.


ŽPSV a.s., Uherský Ostroh

Automatizace řezání betonových pražců diamantovou pilou.

ŽPSV a.s., Uherský Ostroh - Automatizace řezání betonových pražců diamantovou pilou

Popis zařízení:
Betonové pražce jsou vyráběny ve formě monolitu, který je tvořen celkem pěti pražci. Ten se pak rozřezává na jednotlivé pražce a to pomocí kotoučové diamantové pily. Původní systém řezání byl založen na ručním ovládání pily a přísunu monolitu k pile. Navíc bylo možno řezat pouze jeden typ materiálu z důvodu mechanického omezení měření místa řezu. Po provedené automatizaci dochází k automatickému napolohování monolitu na jednotlivá místa řezu a řezání s proměnou rychlostí dle umístění armatur v monolitu. Navíc je možno řezat i více typů pražců.

Technická specifikace :
1x řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP73, měnič kmitočtu Sinamics G120, 7,5 kW pro pohon přísunu monolitu, inkrementální snímač pro odměřování vzdálenosti, 4x laserová závora pro detekci a kontrolu čela pražců, 1x laserové měření výšky pražce pro kontrolu rychlosti řezu.

Rozsah dodávky:
Projekční zpracování, dodávka rozváděče s řídicím systémem a měničem kmitočtu, dodávka pultu s operátorským panelem, vyhotovení programu pro řídicí systém, montáž a instalace dodaných zařízení, uvedení do provozu.


BETA Olomouc a.s., závod Božice

Oprava regulovaných pohonů převozen a manipulátorů.

BETA Olomouc a.s., závod Božice - detail rozvaděče s pohonem a manipulátor.

Popis zařízení:
V průběhu výroby je nutno několikrát převážet a přeskládávat betonové výrobky pomocí speciálních převozen a manipulátorů pohybujících se po kolejnicích. Zastaralé čtyřkvadrantové stejnosměrné pohony těchto strojů byly nahrazeny moderními střídavými pohony s rekuperačním brzděním. Díky použití moderních rekuperačních měničů řady Sinamics G120 PM250 bylo možné využít stávajících prostor v rozváděčích bez složité instalace brzdných odporníků. Navíc odpadly dodatečné náklady na klimatizaci rozváděčů z důvodu ztrátových výkonů brzdných odporníků, pokud by byly použity.

Technická specifikace :
4x Měnič kmitočtu Sinamics G120 s PM250 (400V; 7,5kW) a CU240E, 4x asynchronní motor SEW 5,5 kW, 4p s brzdou

Rozsah dodávky:
Generální oprava elektrovýzbroje, náhrada řídicího systému a DC servopohonů.


Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.